Wat is Cost Per Sale (CPS)?

Wat CPS?

CPS staat voor Cost Per Sale (kosten per verkoop) en is een manier van berekening van de kosten voor online advertenties via Google Ads marketing. De term is gebruikelijk in digitale reclame, maar in sommige gevallen, kan het ook werken met traditionele media.

In traditionele media kan het CPS-model werken als een specifiek telefoonnummer wordt gebruikt of een aankoopcode wordt gebruikt om de verkoop uit de campagne te volgen. Zonder de mogelijkheid om elke verkoop uit de campagne zelf te markeren, worden incidentele verkopen verwikkeld in de CPS-cijfers en vertekenen ze de resultaten.

De kosten per verkoop berekening is een van de meest belangrijke factoren in een Shopping campagne. Elk bedrijf houdt rekening met de kosten per verkoop in zowel offline reclames als online advertenties.

Hoe bereken je de CPS

Als je de kosten per verkoop wil berekenen, dan deel je de totale kosten door je totale inkomsten uit alle verkopen in een bepaalde periode. In het geval van een webwinkel geeft dit je zogenaamd de kosten per verkoop (cost per sale, CPS). Als het marketingbudget maandelijks € 1.000 bedraagt en de maandelijkse opbrengst is € 5.000 dan zijn jouw kosten per verkoop € 5.

Wat is CPS?
Wat is CPS?