E-mail beleid ROXTAR

De informatie verzonden door Roxtar is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van de informatie in de e-mails door anderen dan de geadresseerde is verboden.

Indien je ten onrechte een bericht ontvangt, wordt je verzocht de inhoud niet te gebruiken maar de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het daarna te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan. Roxtar staat niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Externe e-mail wordt door Roxtar niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen.